Oprichting 1929

KPJ Nederwetten is ongeveer 85-jarig geleden, in februari 1929 opgericht als R.K.J.B. (Rooms Katholieke Jong Boerenstand). Toendertijd konden alleen jongens lid worden. Helaas hebben we over de periode 1929-1945 nog geen boekwerken terug kunnen vinden. In de midjaren 1940 hield de R.K.J.B. zich vooral bezig met het bebouwen van gewassen op proefvelden. Daarnaast werden er lezingen gehouden, cursussen georganiseerd maar ook deelgenomen aan optochten: processies en veekeuringen. Dit had natuurlijk allemaal direct met het katholieke boerenleven te maken.

Een klein groepje van het R.K.J.B. begin in 1945 met sporten. In die tijd werd ook de B.J.B. (Boerinnen Jeugd Bond) opgericht. Deze groep met alleen maar meisjes richtte zich voornamelijk op sport. Samen met de sportclub van het R.K.J.B. toonden zij hun kunnen op de jaarlijkse kringsportdagen.

Jaren 50

In de jaren daarna deden zich kleine veranderingen voor. Zo werden de lezingen grotendeels afgeschaft vanwege te weinig animo. Rond de midjaren 50 stonden de excursies op een laag pitje vooral door de financile situatie: "en dat komt vooral doordat de subsidies tegenwoordig schraal zijn en de belasting zo hoog" (aldus een verslagenschrift uit deze tijd).

Aan het einde van de jaren 50 en het begin van de jaren 60 vond men dat er wat nieuw leven in het R.K.J.B. moest worden geblazen. Er werden nieuwe activiteiten, zoals: droppings en orintatie-ritten, georganiseerd. De orintatie-rit is nog een aantal jaren als vast onderdeel van de Nederwettense kermis georganiseerd.

K.P.J.

De samenwerking tussen het R.K.J.B. en B.J.B. ging tot dan toe niet verder dan sport. Toch werden er op een gegeven moment ook excursies georganiseerd waar leden van BEIDE verenigingen aan deel konden nemen. Omdat de samenwerking steeds beter ging is de K.P.J. (Katholieke Plattelands Jongeren) ontstaan. Er werden ook weer verschillende nieuwe activiteiten aan het programma toegevoegd: sportkaderdagen, uitwisselingen, bonte avonden enz.

Het programmaboekje van 1966-1967 toonde de volgende activiteiten: algemene ontwikkelingscursus (ziekenverpleging, kinderverzorging, kantoor-administratie, winkel-assistente maar ook maatschappijleer, scheikunde, geloofsleer en Engels), gespreksonderwerpen (vriendschap en verkering en de godsdienstige beleving van de zondag), actie voor Brazili, sportprogramma (gymnastiek, atletiek, handbal), culturele avonden en waren er speciale hoofdstukken voor meisjes en jongens apart. In deze hoofdstukken stonden aparte cursussen en lezingen vermeld. Voorbeelden zijn: boerinnenbrevet, lezingen als: "goed gevoed, zoals het moet", "vrouw en reclame, of inkopen doen met overleg", lascursus en "de toekomstige ondernemer".

Veel van de activiteiten uit de jaren 70 kennen we nu eigenlijk nog bij de K.P.J. Vanaf 1979 organiseren we jaarlijks touwtrekken over water, waarbij het aantal deelnemers over de jaren heen steeds groter lijkt te worden. K.P.J. Nederwetten behoorde bij regio Eindhoven. Toendertijd deden we samen met andere K.P.J.s mee met sportdagen, atletiekdagen, regio activiteiten (voor jeugd en volwassen) en namen we deel aan de handbalcompetitie. Helaas ging het aantal K.P.J. afdelingen achteruit en nam daarmee ook het aantal activiteiten terug. Zo waren en geen sportdagen en atletiekdagen meer.
K.P.J. Nederwetten is rond de jaren 90 daarom ook mee gaan doen met de handbalcompetitie van regio Helmond. In de jaren 00 werd ook daar de competitie minder en zijn we overgestapt naar regio handbal.

Sinds de jaren 00 organiseren we voor de jeugd wekelijks een sportavond. Ook de heren sporten 1 in de week. Waar eerst de aandacht op handballen lag, gaat het nu om diverse sporten en spellen wat dus de nodig afwisseling geeft.
Voor de jeugd zijn er ca. elke 2 maanden activiteiten. Deze activiteiten zijn zeer verschillend maar vooral gericht op sport, spel en gezellig samenzijn. Ook voor volwassenen zijn er ca. elke 3 maanden activiteiten.

D O E N !

In 2012 is er in Nederwetten een nieuwe M.F.A. (multifunctionele accommodatie) geopend. Deze nieuwe locatie biedt veel meer mogelijkheden voor nieuwe, andere of grotere activiteiten. Tevens vond men dat het tijd werd om K.P.J. Nederwetten nieuw leven in te blazen. Hierdoor is het idee ontstaan om de naam te gaan wijzigen en een nieuw pad in te slaan, met vooral activiteiten voor het gehele dorp. Onze insteek is om dit samen te doen, vandaar dat wij deze naam gekozen hebben.